מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
תוצאות 30-16 מתוך 50 תוצאות
  06.01M
  חלף היטל השבחה   |   07/09/2014

  ​​​​

  להרחבה
  11.02M
  מפת"ח-מפת פישוט תהליכים חדשה   |   27/11/2018

  ​​​​​

  להרחבה
  13.01M
  יישום חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל   |   16/07/2014

  ​​דף מידע לפונה - חוק חופש המידע​​

  להרחבה
  21.02B
  אכלוס משתכנים במגורים, במסחר ובתעסוקה   |   23/11/2017

  ​​​​​​דף מידע לפונה - ​​ישום מקוון לאכלוס משתכניםיישום מקוון לאכלוס משתכנים  - הסבר על תהליך האכלוס​​

  להרחבה
  21.03B
  תוספת בנייה במגורים- בנייה צמודת קרקע   |   22/11/2018

  ​הנוהל מגדיר את תהליך העבודה לתוספת בניה במגורים בבנייה צמודת קרקע.                                                                                             

  להרחבה
  32-04.01B
  פינוי עודפי עפר וחפירה   |   29/05/2017

  ​​דף מידע לפונה - בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז​​​

  להרחבה
  33.01M
  ייזום תכנון וסקרי התכנות   |   24/03/2014

  ​​

  להרחבה
  33.02B
  מתן הרשאות לתכנון   |   18/06/2017

  ​​​​​רמ"י פועלת להעמדת קרקעות זמינות לפיתוח ולשיווק בכל רחבי הארץ לשימושים מגוונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות, תשתיות באמצעות מתן הרשאות לתכנון לגורמי תכנון שונים.

  ​מטרת הנוהל:

  1. לפרט את תהליך מתן הרשאה והתקשרות לצורך קידום התכנון במקרקעי ישראל (מדינה, רשות הפיתוח וקק"ל), ע"י גורמי התכנון, על כל שלביו. 

  2. לקצוב לוחות זמנים לתהליך מתן ההרשאה לתכנון.

  3. להסדיר את עבודת אגף תכנון ופרויקטים (להלן : אתו"פ) למול יחידות התכנון במרחבים העסקיים ברמ"י.

  4. להגדיר סמכויות אישור וביצוע. 

  להרחבה
  33-32.01B
  קידום בנייה וזמינות במתחמים מועדפים לדיור ותכניות רחבות היקף   |   23/08/2017

  ​​​​

  להרחבה
  34.03M
  השגה על שומת מקרקעין   |   19/03/2018

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

  להרחבה
  34.04MT
  הזמנת שומת מקרקעין   |   17/04/2018

  ​​​​​​​​

  להרחבה
  35.01A
  נוהל אב- הקצאות בפטור ממכרז   |   04/12/2018

  ​​​​​

  להרחבה
  35.02B
  הקצאה בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאיזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל*   |   15/10/2018
  *נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות


  דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה​

  להרחבה
  35.03B
  הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים   |   20/05/2015

  ​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים

  להרחבה
  35.04B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת   |   21/05/2015

  ​​​דף מידע לפונה - הקצאה בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת​

  להרחבה
 
gov