מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
תוצאות 15-1 מתוך 50 תוצאות
  05.02M
  הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים   |   11/09/2017

  ​​​​​​​​​​​​​מטרת הנוהל - הסדרת הליך אחיד לאישור בקשה להקניית זכויות לזרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בהתאם להוראות החוק. 

  להרחבה
  35.14B
  שינוי ייעוד/ניצול או פיצול מגרש מגורים בבניה נמוכה, תעסוקה ומוסדות ציבור בקרקע עירונית   |   30/10/2017

  מטרת הנוהל הינה להסדיר את הבקשות המוגשות לשינוי ייעוד ו/או ניצול , פיצול מגרש בקרקע עירונית בלבד​.

  להרחבה
  35.11B
  הקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז- למטרת מלונאות/מיזם תיירותי (אטרקציה)   |   05/12/2017

  ​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז - למטרת מלונאות / מיזם תיירותי (אטרקציה)

  להרחבה
  37.08B
  שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)   |   28/12/2017

  ​דף מידע לפונה - שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)​​
  רשימת הישובים ע"פ הלמ"ס – לצורך קביעת גודל הישוב​​

  להרחבה
  36.02M
  הפעלת מאגר מודדים   |   25/12/2017

  ​​טופס רישום מקוון למאגר מודדים ​

  להרחבה
  35.15B
  תוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור *   |   23/07/2018

  *​נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​


  לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  90.01B
  הקניית בעלות או שדרוג זכות חכירה, ללא תמורה ובתמורה - בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם*   |   04/11/2018

  *​נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​


  דף מידע לפונה - בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין​ ​

  להרחבה
  32.01B
  שיווק דיור להשכרה – מסלול ייחודי*   |   22/01/2018

  ​​​*נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​

  להרחבה
  55
  הוראת אגף חקלאי 55 - הודעה על קביעת בן ממשיך לנחלה (משק ) במושב, אשר המשבצת שלו מושכרת בחוזה תלת צדדי לסוכנות היהודית/ההסתדרות הציונית העולמית, ולאגודת המושב   |   18/02/1997
  35.16B
  ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה   |   12/09/2018

  ​​​דף מידע לפונה - מתן ארכה להסכם פיתוח או למועדי השלמת בנייה בחוזה חכירה​​

  להרחבה
  35.17B
  מכר נכסי רשות הפיתוח   |   09/04/2018
  37.09B
  פעולות במשק עזר   |   06/06/2018

  דף מידע לפונה - ביצוע פעולות במשקי עזר​​

  להרחבה
  22.04B
  פעולות לצורך רישום או עדכון זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)   |   23/07/2018

  ​​​​לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  38.03B
  שיוך דירות בקיבוץ או במושב השיתופי לפי החלטת מועצה 1554   |   29/11/2018

  ​​לדף המידע לפונה - בקשה לשיוך מגרשים לחברי קיבוץ במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטת מועצה 1554

  להרחבה
  33.03B
  מעקב וקידום פרוייקטים להם ניתנו הרשאות לתכנון   |   04/11/2018

  ​מטרת נוהל זה היא הגדרת עקרונות ליווי הליך תכנון ואישור תכניות להן ניתנה הרשאה לתכנון ע"י רמ"י, בהתאם ליעדים שנקבעו בתכנית העבודה של רמ"י. ​

  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov