החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 135-121 מתוך 602 תוצאות

החלטות ממשלה

2335(דר/127)   |   מדיניות   |   09/01/2017
מימון מנהרות תשתית בישראל
2329(דר/120)   |   תכנון | בנייה   |   09/01/2017
מתחם מועדף לדיור (מוסמוס מערב)
2121   |   מדיניות   |   08/12/2016
מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
2145(דר/115)   |   מדיניות | פיתוח | הנחות בקרקע | בנייה   |   08/12/2016
תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה
2144(דר/114)   |   מדיניות | מגורים   |   08/12/2016
הטבות מס לעניין עידוד בניית השכרה למגורים
2143(דר/113)   |   תכנון | היתר בנייה | מדיניות   |   08/12/2016
מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה
gov