החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 120-106 מתוך 602 תוצאות

החלטות ממשלה

2458(דר/132)   |   תכנון | עסקות   |   02/03/2017
תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2017
2457(דר/131)   |   תכנון | מגורים   |   02/03/2017
תכנית אסטרטגית לדיור
2460(דר/134)   |   מגורים | תכנון   |   02/03/2017
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
2330(דר/121)   |   בנייה | תכנון | מגורים   |   09/01/2017
הכרזה על מתחם מועדף לדיור - מערב רמת השרון (מתחם צפוני)
2337(דר/129)   |   תכנון | מדיניות | מגורים   |   09/01/2017
חתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות בשנים 2017-2016 - תיקון החלטת ממשלה
2336(דר/128)   |   תכנון | בנייה   |   09/01/2017
ייעול רגולציה בחוק התכנון והבנייה
gov