החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 630-616 מתוך 636 תוצאות

החלטות ממשלה

מח/20   |   תעשייה ומסחר   |   26/12/2004
הפרטת בתי זיקוק לנפט בע"מ
2886   |   שמירת הקרקע | מדיניות   |   12/12/2004
מינהלה לתיאום פעולות אכיפת דיני מקרקעין
2514(קבר/12)   |   מוסדות ציבור | מדיניות | שימושים חקלאיים   |   26/08/2004
מניעת מכירה של חלקות קבר ביישובים חקלאיים לנפטרים שאינם בני המקום
2512(קבר/10)   |   מוסדות ציבור | הקצאות בפטור ממכרז   |   26/08/2004
חברה קדישא פתח-תקווה - בית עלמין ירקון
2510(קבר/8)   |   מחצבות | תכנון   |   26/08/2004
תקציב פיתוח על - ברקת
2457   |   מדיניות   |   15/08/2004
איחוד הנהלות במחוזות משרדי הממשלה
2430   |   מדיניות | רפורמה   |   15/08/2004
רפורמה במקרקעי ישראל
2499   |   מדיניות | פיתוח | מוסדות ציבור   |   15/08/2004
הצעת תקציב המדינה לשנת 2005
2206(ים/10)   |   תכנון | שינוי ייעוד/ניצול   |   08/07/2004
הקמת מרכז תרבות על-שם גיטה שרובר
2018   |   תעשייה ומסחר | תעסוקה | תכנון   |   13/06/2004
תוכנית-אב למגזר הערבי ותוכניות מתאר ליישובים הערביים
gov