החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 600-586 מתוך 634 תוצאות

החלטות ממשלה

4416   |   תכנון | פיתוח   |   20/11/2005
הקמת חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילון
4277   |   תכנון | מגורים | בנייה | שימושים חקלאיים   |   02/10/2005
אתרים למגורים זמניים ולמגורי קבע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון
4241(נתק/67)   |   הפקעות ופיצויים | מדיניות | פינוי   |   12/09/2005
כללי הוועדה המיוחדת בכל הקשור ליישום הוראות חוק יישום תוכנית ההתנתקות
4207   |   מדיניות   |   28/08/2005
מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל
מח/24   |   מדיניות | מוסדות ציבור   |   28/08/2005
הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש)
4177(נתק/53)   |   פיתוח | בנייה | מגורים   |   18/08/2005
בנייה זמנית ובניית קבע עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון
4102   |   רפורמה | בעלות | רישום | מדיניות   |   09/08/2005
צעדים משלימים לרפורמה במקרקעי ישראל
4156   |   מדיניות   |   09/08/2005
הצעת תקציב המדינה לשנת 2006
4154   |   מדיניות   |   09/08/2005
הפחתה אחידה בתקציב המדינה
4153   |   מדיניות   |   09/08/2005
הקטנת הוצאות השכר בתקציב המדינה
4074(נג/16)   |   תכנון | בנייה   |   04/08/2005
דיווח בעניין הקמת יישובים חדשים
4073(נג/15)   |   תכנון | פיתוח   |   04/08/2005
פרויקטים של המרכז הבהאי העולמי בעכו ובסביבותיה
4029(נתק/45)   |   פינוי | הפקעות ופיצויים | הנחות בקרקע | שימושים חקלאיים   |   03/08/2005
מתן הלוואות בגין "אובדן עונה" לחקלאים שיעתיקו את פעילותם מהשטח המפונה
gov