החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 585-571 מתוך 634 תוצאות

החלטות ממשלה

316   |   מדיניות | שינוי ייעוד/ניצול   |   23/07/2006
הסדר מעמד הנכסים של בית-הזיקוק לנפט - אשדוד בע"מ
192   |   מדיניות   |   25/06/2006
מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
4672(נתק/106)   |   מדיניות | תכנון | מוסדות ציבור | פיתוח   |   24/01/2006
השלמת תכנון ופיתוח, הקמת מבני ציבור ומבנים יבילים למגורים באתרי הדיור הזמני
4571   |   מדיניות | מגורים | שימושים חקלאיים   |   11/12/2005
זכויות חקלאים בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים
4569   |   מדיניות | מוסדות ציבור | פיתוח   |   11/12/2005
מימון תוכניות לשיפור, בינוי וביקורים ברחבת הכותל המערבי
4567   |   מוסדות ציבור   |   11/12/2005
הקמת מכללה להכשרת מורים בעיר לוד
4551(נג/25)   |   מגורים | הנחות בקרקע | מכרזי מקרקעין   |   08/12/2005
הקמת שכונת מגורים לאנשי כוחות הביטחון בעכו - תוכנית "אגרוף הדרום"
4549(נג/23)   |   תכנון | חכירה | מוסדות ציבור   |   08/12/2005
הקמת כפר שיקומי חווייתי בגליל - כפר "נהר הירדן"
4476(נתק/96)   |   תכנון | מוסדות ציבור | פינוי   |   28/11/2005
הקמת מוסדות ציבור ומוסדות שירות חיוניים באתרי הדיור הזמני
4464(ים/13)   |   תכנון | חכירה | מוסדות ציבור   |   27/11/2005
כינון קמפוס ראשי לאקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" במרכז ירושלים
gov