החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 555-541 מתוך 634 תוצאות

החלטות ממשלה

2379(התכ/1)   |   תכנון | פיתוח   |   20/09/2007
פיתוח ההתיישבות במזרח לכיש
2297   |   חכירה   |   19/08/2007
הסדרת חופי הכנרת
2270   |   מדיניות   |   12/08/2007
הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2008
2215   |   תכנון | פיתוח | מדיניות   |   12/08/2007
ייעול התכנון והפיתוח במקרקעי ישראל
2214   |   תכנון | פיתוח   |   12/08/2007
קריטריונים למעורבות ממשלתית בפיתוח קרקע
2179   |   מדיניות | תעשייה ומסחר   |   12/08/2007
קידום התחרות במשק הגפ"מ (גז פחממני מעובה)
2178   |   מדיניות | תעשייה ומסחר | תכנון   |   12/08/2007
הסרת חסמים במשק האנרגיה
2000   |   מדיניות | שימושים חקלאיים   |   15/07/2007
התיישבות יחידים בנגב ובגליל
1999   |   מדיניות | שמירת הקרקע | תכנון | שימושים חקלאיים   |   15/07/2007
הקמת רשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
1880   |   שימושים חקלאיים | מדיניות   |   01/07/2007
המלצות הוועדה לשינוי סיווג קיבוץ האון
1623(נתק/24)   |   הנחות בקרקע | מדיניות | שימושים חקלאיים   |   03/05/2007
הקצאת מגרשים למפוני חבל עזה וצפון השומרון באתרים אליהם מבוצעת העתקה קהילתית
gov