החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 150-136 מתוך 602 תוצאות

החלטות ממשלה

2142(דר/112)   |   מדיניות | פינוי | תכנון   |   08/12/2016
הארכת הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה - חדרה
2141(דר/110)   |   פינוי | מדיניות | תכנון   |   08/12/2016
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי
2135(דר/104)   |   תכנון   |   08/12/2016
תכנית מתאר ארצית - מכבי החדשה, רמלה - תמ"א 47/ר
2139(דר/108)   |   תכנון   |   08/12/2016
אישור סטייה מהוראות תמ"א 23/א/4 ותמ"א 3
2140(דר/109)   |   תכנון | בנייה   |   08/12/2016
תיקון הכרזה על מתחם מועדף לדיור בנתיבות
2003(דר/102)   |   מדיניות   |   13/10/2016
הסדרת פרסומי הממשלה בתחום נתוני הנדל"ן
1992(דר/98)   |   תכנון | מדיניות   |   06/10/2016
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - משרד הבינוי והשיכון
1991(דר/97)   |   תכנון | מדיניות   |   06/10/2016
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור ותיקון הכרזות
1981   |   מדיניות   |   29/09/2016
מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
gov