החלטות ממשלה

​​​​​​​​

 
תוצאות 150-136 מתוך 613 תוצאות

החלטות ממשלה

2329(דר/120)   |   תכנון | בנייה   |   09/01/2017
מתחם מועדף לדיור (מוסמוס מערב)
2121   |   מדיניות   |   08/12/2016
מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
2145(דר/115)   |   מדיניות | פיתוח | הנחות בקרקע | בנייה   |   08/12/2016
תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה
2144(דר/114)   |   מדיניות | מגורים   |   08/12/2016
הטבות מס לעניין עידוד בניית השכרה למגורים
2143(דר/113)   |   תכנון | היתר בנייה | מדיניות   |   08/12/2016
מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה
2142(דר/112)   |   מדיניות | פינוי | תכנון   |   08/12/2016
הארכת הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה - חדרה
2141(דר/110)   |   פינוי | מדיניות | תכנון   |   08/12/2016
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי
2135(דר/104)   |   תכנון   |   08/12/2016
תכנית מתאר ארצית - מכבי החדשה, רמלה - תמ"א 47/ר
gov