החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 96-85 מתוך 338 תוצאות
  3911
  מתווה פדיון שטחי הכרייה של תכנית 6/214/03/6 עם קיבוץ בית גוברין   |   17/02/2016
  3904
  הקמת צוות לבחינת מכרזי מקרקעין מקוונים   |   14/02/2016
  3900
  מגרש 5 (רשות השידור) - דרום הקרייה   |   01/02/2016
  3901
  עדכון בדבר משמעת ודיני עבודה ושוויון זכויות של עובדים וכן מדרוג ותשלום תגמולים לעובדים לשנת 2014   |   01/02/2016
  3888
  אישור הקצאת מגרש בהרחבה במושב אלישמע מעבר ל-115% מתקן הנחלות   |   27/01/2016
  3893
  עודפי עפר למשרד הבינוי והשיכון באר שבע   |   27/01/2016
  3894
  פארק מוטורי ערד - דיון עקרוני   |   27/01/2016
  3896
  קיבוץ טללים - גביית כספי "ישן מול חדש" על ידי המועצה האזורית רמת נגב   |   27/01/2016
  3897
  עדכון מחירון חצץ לשנת 2016   |   27/01/2016
  3881
  מועצה אזורית גולן, מטרה - פארק / גן ציבורי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. גולן, גוש 201000, חלקה 5   |   13/01/2016
  3882
  שיווק מגרשים ללא פיתוח בפטור ממכרז   |   13/01/2016
  3883
  געתון - פיצוי עבור השבת שטח לטובת בית עלמין מעלות   |   13/01/2016
 
gov