החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 96-85 מתוך 343 תוצאות
  3924
  תכנית רצ/1/150/1 בראשל"צ אשר מטרתה שינוי יעוד של חלקה 137 בגוש 4241 בשטח של 22.2 דונם, משטח חקלאי לשטח למבנים ומוסדות ציבור   |   09/03/2016
  3926
  מועצה מקומית שוהם, מטרה - מכרות, מחצבות וקידוחים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - שהם, גוש 4609, חלקה 23   |   09/03/2016
  3927
  החלת החלטת מועצה 1426 בנושא "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" כך שתחול על קרקע שיעודה שונה למתקנים ביטחוניים   |   09/03/2016
  3905
  בקשה להחזר כספים תשלום תמלוגי חציבה   |   17/02/2016
  3906
  קונטור אסט - העברת זכויות במגרש 354 ב'   |   17/02/2016
  3911
  מתווה פדיון שטחי הכרייה של תכנית 6/214/03/6 עם קיבוץ בית גוברין   |   17/02/2016
  3904
  הקמת צוות לבחינת מכרזי מקרקעין מקוונים   |   14/02/2016
  3900
  מגרש 5 (רשות השידור) - דרום הקרייה   |   01/02/2016
  3901
  עדכון בדבר משמעת ודיני עבודה ושוויון זכויות של עובדים וכן מדרוג ותשלום תגמולים לעובדים לשנת 2014   |   01/02/2016
  3888
  אישור הקצאת מגרש בהרחבה במושב אלישמע מעבר ל-115% מתקן הנחלות   |   27/01/2016
  3893
  עודפי עפר למשרד הבינוי והשיכון באר שבע   |   27/01/2016
  3894
  פארק מוטורי ערד - דיון עקרוני   |   27/01/2016
 
gov