החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 84-73 מתוך 338 תוצאות
  3951
  עודפים בכביש חוצה ישראל   |   13/04/2016
  3939
  אישור תכנית 353-0257733 - מתחם לב העיר, קרית ביאליק   |   06/04/2016
  3940
  אישור תכנית 352-0240473 - הרחבת אזור תעשיה קרית ביאליק   |   06/04/2016
  3941
  קיבוץ משמרות-פדיון זכויות גוש 10068 חלקות 5,6   |   06/04/2016
  3946
  כליל ישוב קהילתי, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - תיק כללי לארכיב, ישוב - כליל, גוש 0, חלקה 0   |   06/04/2016
  3934
  איוש נחלות פנויות במושבי המועצה האזורית ערבה תיכונה   |   23/03/2016
  3937
  השכרת הפל"ח - רשימת שימושים   |   23/03/2016
  3924
  תכנית רצ/1/150/1 בראשל"צ אשר מטרתה שינוי יעוד של חלקה 137 בגוש 4241 בשטח של 22.2 דונם, משטח חקלאי לשטח למבנים ומוסדות ציבור   |   09/03/2016
  3926
  מועצה מקומית שוהם, מטרה - מכרות, מחצבות וקידוחים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - שהם, גוש 4609, חלקה 23   |   09/03/2016
  3927
  החלת החלטת מועצה 1426 בנושא "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה" כך שתחול על קרקע שיעודה שונה למתקנים ביטחוניים   |   09/03/2016
  3905
  בקשה להחזר כספים תשלום תמלוגי חציבה   |   17/02/2016
  3906
  קונטור אסט - העברת זכויות במגרש 354 ב'   |   17/02/2016
 
gov