החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 84-73 מתוך 343 תוצאות
  3960
  שחרור שטחים ממשבצת כפר החורש לטובת מגדל העמק   |   01/06/2016
  3953
  קביעת מועד קובע להתחשבנות בין תשלום דמי הסכמה לדמי רכישה בהתאם להחלטת הנהלה מס' 3139   |   10/05/2016
  3954
  גביית הוצאות פרצלציה   |   10/05/2016
  3948
  שיווק בניה רוויה בשילוב מסחר בפטור ממכרז   |   13/04/2016
  3950
  אישור תכנית 352-0292433 - מתחם האיצטדיון, קרית ים   |   13/04/2016
  3951
  עודפים בכביש חוצה ישראל   |   13/04/2016
  3939
  אישור תכנית 353-0257733 - מתחם לב העיר, קרית ביאליק   |   06/04/2016
  3940
  אישור תכנית 352-0240473 - הרחבת אזור תעשיה קרית ביאליק   |   06/04/2016
  3941
  קיבוץ משמרות-פדיון זכויות גוש 10068 חלקות 5,6   |   06/04/2016
  3946
  כליל ישוב קהילתי, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - תיק כללי לארכיב, ישוב - כליל, גוש 0, חלקה 0   |   06/04/2016
  3934
  איוש נחלות פנויות במושבי המועצה האזורית ערבה תיכונה   |   23/03/2016
  3937
  השכרת הפל"ח - רשימת שימושים   |   23/03/2016
 
gov