החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 72-61 מתוך 338 תוצאות
  3989
  הסדרת זכויות/חידוש חכירה בטירת שלום נס ציונה   |   13/07/2016
  3971
  ניוד זכויות   |   06/07/2016
  3976
  תיקון החלטת מועצה 1261 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים   |   29/06/2016
  3967
  עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים   |   22/06/2016
  3994
  פדיון זכויות משאבי שדה ורביבים בגין שטחי חוות רם בתחום באר שבע   |   15/06/2016
  3996
  פארק אריאל שרון - שימוש זמני לחניה וקיום אירועים בין החודשים יוני - ספטמבר 2016   |   15/06/2016
  3964
  פינוי מחנה פקע"ר נס ציונה במסגרת תכנית נס/130 ב'   |   08/06/2016
  3960
  שחרור שטחים ממשבצת כפר החורש לטובת מגדל העמק   |   01/06/2016
  3953
  קביעת מועד קובע להתחשבנות בין תשלום דמי הסכמה לדמי רכישה בהתאם להחלטת הנהלה מס' 3139   |   10/05/2016
  3954
  גביית הוצאות פרצלציה   |   10/05/2016
  3948
  שיווק בניה רוויה בשילוב מסחר בפטור ממכרז   |   13/04/2016
  3950
  אישור תכנית 352-0292433 - מתחם האיצטדיון, קרית ים   |   13/04/2016
 
gov