החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 60-49 מתוך 341 תוצאות
  4212
  בית פנורמה, תל-אביב - הסדרת זכויות ורישומו של בית משותף   |   06/09/2017
  4198
  אורכות וחריגים בהתאם להחלטת מועצה 1513   |   16/08/2017
  4194
  קביעת מועד להתחשבנות בין תשלום דמי הסכמה ודמי רכישה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 והחלטת הנהלה מס' 3139   |   26/07/2017

  ​​

  להרחבה
  4196
  תעשיית אבן וסיד בע"מ חתימה על תכניות   |   19/07/2017
  4166
  הסכם חליפין עיריית ראשון לציון-רשות מקרקעי ישראל   |   28/06/2017
  4165
  חוות בודדים   |   21/06/2017
  4134
  הגדרת משבצת קבע   |   26/04/2017
  4129
  עדכון נוהל אב - הקצאה בפטור ממכרז   |   05/04/2017
  4113
  רכבל בחיפה   |   22/03/2017
  4114
  ביטול עסקאות ומתן אורכות   |   22/03/2017
  4102
  חריגים להעברת זכויות ללא תשלום   |   01/03/2017
  4084
  חברה לבנין בע"מ אכלוס משתכנים - אלעד   |   13/02/2017
 
gov