החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 120-109 מתוך 343 תוצאות
  3828
  החלת החלטת מועצה מס' 1426 על תוכנית לה/6/170 רמלה   |   04/11/2015
  3829
  הארכת תוקף החלטת הנהלה מס' 3637 מתאריך 7/10/2104 "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע"   |   04/11/2015
  3834
  רמות מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית, מטרה - בתי-מלון הארחה וקיט, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - רמות, גוש 0, חלקה 1   |   21/10/2015
  3840
  הצעה להנהלה בנושא : ממשק מקוון עם מינהל התכנון - עדכון מספר 2   |   21/10/2015
  3841
  הרחבת מחצבת חרמונית   |   21/10/2015
  3808
  תוספות שטח   |   01/09/2015
  3802
  הרחבת מט"ש חולית במשבצת יתד   |   01/09/2015

  ​​

  להרחבה
  3779
  נוהל הזמנת שומה 34.04 - עדכון נספח א לנוהל   |   22/07/2015
  3777
  שחרור בעין של נכסי נפקדים בבעלות ר"פ   |   22/07/2015
  3764
  מושב בר גיורא   |   08/07/2015
  3768
  מרכז שפירא - פדיון קרקע   |   08/07/2015

  ​​

  להרחבה
  3741
  תחנות דלק במרחב החקלאי   |   02/06/2015
 
gov