החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 12-1 מתוך 345 תוצאות
  4701
  מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   |   18/09/2019

  ​​​​

  להרחבה
  4672
  דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים   |   05/08/2019
  4665
  מגרש 2037 א.ת ציפורית - שינוי מטרה ממפעל לייצור מערכות ניקוי   |   24/07/2019
  4639
  אישור מתווה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למנהלת המגורים של צה"ל בהתאם לסעיף 25(24) לתקנות חוק חובת מכרזים   |   24/06/2019
  4645
  סגירת מעיין "עין יהודה" בשבתות ובחגים - עין הנצי"ב   |   12/06/2019

  ​​

  להרחבה
  4618
  הרחבת כפר יעבץ   |   29/05/2019
  4614
  נוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי   |   22/05/2019
  4592
  הקניית בעלות בנכס בזק לינקולן   |   16/04/2019
  4563
  הארכת המועד להתחשבנות לבעלי זכויות בנחלות בישובים שהגישו תביעת בעלות ו/או הכרה בזכויות היסטוריות   |   17/03/2019

  ​​

  להרחבה
  4582
  הארכת מועד ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591   |   13/03/2019
  4561
  תכנית האצטדיון באשדוד - יעוד קרקע משלימה   |   11/03/2019
  4535
  תנאי הקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים וכפרי נוער - תבחינים לפעילות מסחרית   |   06/02/2019
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov