החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 12-1 מתוך 324 תוצאות
  4431
  פרוגרמת אשכול - הגדלת משבצות   |   02/10/2018
  4428
  : הקצאת מגרשים לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברות משכנות ברובע החורש בקרית גת ומגרש בקרית מלאכי   |   04/09/2018
  4395
  ביטול תנאי מועדי הבניה הקבועים בהסכמי מכר   |   24/07/2018
  4360
  חוק הדיור המוגן (תיקון) התשע"ח 2018   |   27/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4361
  מעלה גלבוע- הקצאת שטח למערכת פוטו וולטאית, בקשה לועדת המשנה- אישור חריגה ממכסת השטח המותר לתעסוקה במשבצת   |   27/06/2018

  ​​​

  להרחבה
  4362
  החלת הוראות החלטת מועצה 1470 על שטחי תכנית נס/211, נס ציונה   |   27/06/2018

  ​​​

  להרחבה
  4353
  מכרז מחיר למשתכן במכבי יפו - קביעת מחיר מינימום למגרשים בשוק החופשי   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4355
  הענקת זכויות במקרקעין למי שמשרתים בכוחות הביטחון או עבורם - תקנה 25(24) מיזם מגורים ביוזמת צה"ל בחורשת נוח - אופקים   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4356
  הקצאה בפטור ממכרז עבור משטרת ישראל בערד בהתאם לתקנת הפטור 3 (28) " הענקת זכויות במקרקעין בנסיבות מיוחדות ונדירות..."   |   20/06/2018

  ​​​

  להרחבה
  4358
  שינוי שיטת הקצאת המגרשים "ריבוי טבעי" בישובים הבדואים בנגב   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4359
  בן זכאי מושב, מטרה - תעשיה ומסחר (תעסוקה), סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - יבנה, גוש 5520, חלקה 31, מגרש 4010   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
  4357
  שיווק מגרש מס 4 תב"ע 420/1/11 למלונאות במחיר מינימום 0% - בעיר מעלה אדומים   |   20/06/2018

  ​​

  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov