הצעות להחלטות מועצה בהתאם לסעיף 12 לתקנון המועצה

​​​​​​​​​

במדור מתפרסמות הצעות להחלטות מועצה שועדת הקבע קבעה שאישורן יתבצע בהתאם לסעיף 12 לתקנון עבודת המועצה - קבלת החלטה של המועצה שלא בישיבה. ההצעות מתפרסמות עם הפצתן לחברי המועצה.

ניתן להעביר בדואר אלקטרוני תגובות להצעות להחלטות המובאות להלן עד למועד האחרון לקבלת תגובות. יצוין כי אין ההצעות המתפרסמות מחייבות את רשות מקרקעי ישראל, ואין בהן כדי ליצור זכויות או חובות.


 
gov