טיוטת קודקס החלטות מועצה

​​​

כחלק מהרפורמה במינהל מקרקעי ישראל ובהתאם להחלטת מ​משלה מס' 123 (ממ"י/5) מיום 9.5.12, בכוונתנו להניח בפני יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, טיוטת הצעה לקודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. 

הקודקס ביסודו מהווה איסוף ההחלטות הקיימות והאחדתן למעין החלטה אחת, לה סיעוף משנה נרחב. טיוטת ההצעה שואפת להסדיר את מערכת היחסים שבין חוכרי המינהל למינהל, תוך יצירת מבנה אחיד ומינוחים ברורים.

​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שימו לב,

  • המידע מעודכן לשנת 2013.

  • ניתן לשלוף מידע לפי חלקי מילים על ידי סימון כוכבית (*) בתחילת מילה או בסופה. לדוגמה, חיפוש המילים: *דמי *חכירה יביא לתוצאות "דמי חכירה", "לדמי החכירה" וכדומה.

 
gov