מועצת מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx

הצעות לישיבת המועצה ותגובות הציבור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​במדור מתפרסמות הצעות החלטה לישיבת המועצה הקרובה או הצעות החלטה שאישורן יתבצע באמצעות חלופת מיילים.
ההצעות מתפרסמות עם הפצתן לחברי המועצה.

ניתן להעביר בדואר אלקטרוני תגובות להצעות ההחלטה המובאות להלן עד למועד האחרון לקבלת תגובות. יצוין כי אין ההצעות המתפרסמות מחייבות את רשות מקרקעי ישראל, ואין בהן כדי ליצור זכויות או חובות.

מועד הישיבה : עדיין לא נקבע​​

 
gov