החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 96-85 מתוך 314 תוצאות
  717
  שבולים מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שתופית, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - שבלים, גוש 100355 ,חלקה 39 ,מגרש 101   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  716
  ברוש מושב עובדים להתישבות חקלאית בע"מ, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מ.א. מרחבים, גוש 101 מגרש, 1 חלקה, 281004   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  715
  מושב תאשור, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מ.א. מרחבים, גוש 100978 ,חלקה 1 ,מגרש 101   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  714
  שדה צבי אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - שדה צבי, גוש 1 מגרש, 1 חלקה, 270001   |   21/11/2017

  ​​​

  להרחבה
  713
  קבוץ מפלסים, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - מפלסים, גוש 988 ,חלקה 1 ,מגרש 1   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  712
  כפר מימון מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקל, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - כפר מימון, גוש 1000 ,חלקה 41 ,מגרש 100   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  711
  פדויים מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר למיזם סולארי, ישוב - פדויים, גוש 400176 ,חלקה 1 ,מגרש 101   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  710
  חב קדישא גחשא עי הרבנות הראשית והמועצה דתית ת, מטרה - בתי- עלמין, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - פתח תקוה, גוש 6568 ,חלקה 5   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  709
  הרשאה למטרת כריה וחציבה לחב' נשר מפעל מלט ישראליים בע"מ - קדמה   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  708
  החלטת ועדת משנה 708 - חידוש הרשאה לשימוש זמני למטרת שטח התארגנות לחב' רכבת ישראל בע"מ - בית נקופה   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  707
  מי רמת הנגב בע"מ, מטרה נחל/תעלה/מאגר מים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב טללים, גוש 39012 , חלקה 25 , מגרש A3   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
  706
  מושב בטחה, מטרה - תעשיה - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר למיזם סולארי, ישוב - בטחה, גוש 100242 ,חלקה 1 ,מגרש 1   |   21/11/2017

  ​​

  להרחבה
 
gov