החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 36-25 מתוך 328 תוצאות
  802
  הקצאת שטח למתקן סולארי פוטו וולטאי למטרת הקמת מייזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות מושב בית שקמה   |   05/02/2019
  801
  הקצאת זכויות לזרים חב' דניץ למען ציון בע"מ ירושלים   |   05/02/2019
  800
  חב' בל טכנולוגיות בע"מ, מטרה - תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה -הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.מ.ת. נאות חובב, גוש - 100177 , חלקה 1 , מגרש 107/9   |   30/12/2018
  799
  יהוא חרסיות בע"מ, מטרה - חיפוש וחקירה של מחצבים, סוג הקצאה -הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. תמר, גוש 100113, חלקה 2   |   30/12/2018
  798
  זיסאפל יהודה, מטרה - עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה -- חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - נוה ירק, גוש 6398 ,חלקה 66   |   30/12/2018
  797
  איגוד משתמשי מימי אילון אגודת מים שיתופית חקלאית ב, מטרה - שרותים ציבוריים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. גזר, גוש 4381 , חלקה 24   |   30/12/2018
  796
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חוף הכרמל, גוש 18 חלקה, 10972   |   30/12/2018
  795
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חוף הכרמל, גוש 10587, חלקה 14   |   30/12/2018
  794
  מועצה אזורית חבל אילות, מטרה - מתקני טיהור -מתקן לטיהור שפכים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. חבל אילות, גוש 39113 ,חלקה 17 ,מגרש 1   |   30/12/2018
  793
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה גן לאומי "ניצנה", סוג -הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. רמת נגב, גוש - 39007 , חלקה 3 , מגרש 2000   |   30/12/2018
  792
  חגי אגודה שיתופית חקלאית להתיי, מטרה - מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - בית חגי   |   30/12/2018
  791
  מ.א.תמר, מטרה - שטח לאצירת אשפה ופסולת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. תמר, גוש - 100101, חלקה 2, מגרש 4   |   30/12/2018
 
gov