החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 314-313 מתוך 314 תוצאות
    448
    עסקת שינוי יעוד וניצול לחברת ניצבא דיוולופר - אשקלון   |   18/07/2012
    447
    הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים, למטרת שמורת טבע - גלבוע   |   18/07/2012
 
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov