החלטות ועדת משנה

​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת משנה החל מיום 18.7.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 120-109 מתוך 314 תוצאות
  693
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. חוף הכרמל, גוש 11350 , חלקה 4   |   23/07/2017

  ​​

  להרחבה
  692
  הנסון מוצרי מחצבה (ישראל) בע"מ, מטרה מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. דרום שרון, גוש 5657 , חלקה 7   |   23/07/2017

  ​​

  להרחבה
  691
  הנסון מוצרי מחצבה (ישראל) בע"מ, מטרה מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. שומרון   |   23/07/2017

  ​​

  להרחבה
  690
  חברת הזרע ( 1939 ) בע"מ, חידוש חכירה חווה נסיונית, מ.א. יואב   |   23/07/2017

  ​​

  להרחבה
  687
  אברהם רחמים, מטרה עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב קדימה צורן, גוש - - 7797, חלקה 4   |   23/07/2017

  ​​

  להרחבה
  680
  קיבוץ שפיים, מטרה - תיירות - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - שפיים, גוש 8936, חלקה 20   |   28/03/2017
  679
  בקשה להעברת זכויות ל"זר" - קלאוס מילר   |   28/03/2017
  678
  תדמור משאבים בע"מ, מטרה - תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב - אילת, גוש 40060, חלקה 1   |   28/03/2017
  677
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, מ.א. בני שמעון, גוש 100221, חלקה 1, שמורת טבע "להב דרום"   |   28/03/2017
  676
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה - שמורת טבע, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. שער הנגב, גוש 400031, חלקה 1 חירבת ג'ממה   |   28/03/2017
  675
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, שמורת טבע נחל שורק, מ.א. מטה יהודה   |   28/03/2017
  674
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, גן לאומי "מערות סמך", ישוב - מ.א. לכיש   |   28/03/2017
 
gov