החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 108-97 מתוך 1354 תוצאות
  2666
  וובזן בע"מ, מטרה תעשיה ומסחר )תעסוקה(, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב רמת גן, גוש - 6176 , חלקה 781 , מגרש 33   |   03/06/2019

  ​​​

  להרחבה
  2665
  פידיליטי גולד שוקי נדלן בע"מ, מטרה תעשיה עתירת ידע, סוג - הקצאה מכר ללא הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש 6638, חלקה 35   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2664
  רעננה הירוקה בע"מ, מטרה מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב קרית אונו, גוש - 6487 , חלקה 96 , מגרש 24   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2663
  עמית צדוק, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 6627 , חלקה 58   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2662
  קופרלי יחזקאל, מטרה מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב קרית אונו, גוש - 6493 , חלקה 6   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2661
  מגידו החזקות ונכסים, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 7096 , חלקה 1   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2660
  אלייד נדל"ן בע"מ, מטרה מסחר תעשיה קלה ומלאכה, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב בני ברק, גוש - 6642 , חלקה 1   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2659
  מפעלי נייר חדרה, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה מכר ללא - הסכם פיתוח, ישוב נהריה, גוש - 18206 , חלקה 27 , מגרש 2   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2658
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב ללא תחום שיפוט חיפה גוש 10573 , חלקה 1, מגרש 1   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2657
  יעקב גם נעמי, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב עפר, גוש - 11795 , חלקה 36 , מגרש 11   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2656
  ארגון מתנדבי זיהוי קרבנות אסון (גחש"א) ע"ר, שרותים ציבוריים, הסכם פיתוח לחכר, ירושלים   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2654
  הקצאה בפטור ממכרז לתמחש תעשיות חשמל ומתכת בע"מ, תעשיה ומלאכה - אשקלון   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
 
gov