החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 60-49 מתוך 1272 תוצאות
  2632
  פארק תעסוקה בית לחם הגלילית בע"מ, מטרה תעשיה מגזר - חקלאי, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב בית לחם הגלילית - גוש 17584 , חלקה 56 , מגרש 201   |   07/05/2019
  2631
  קרלנשטיין ליאורה, מטרה מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב ראשון לציון, גוש - 3939 , חלקה 583 , מגרש 3   |   07/05/2019
  2630
  קמה בלה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב גבעת שפירא, גוש - 8420 , חלקה 29   |   07/05/2019
  2629
  כופרא אביב נתן, מטרה בניה עצמית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב הוד השרון, גוש - 6453 , חלקה 45   |   07/05/2019
  2628
  אורן אורי, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 6213 , חלקה 105   |   07/05/2019
  2627
  אורות עמוס א.ע. ( 1102 ) בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב מעלה עמוס, מגרש - 44   |   07/05/2019

  ​​

  להרחבה
  2625
  קוטליצקי יעקב, מטרה - תעשיה עתירת ידע, סוג הקצאה - מכר ללא הסכם פיתוח, ישוב - תל אביב יפו, גוש 6638 , חלקה 356   |   29/04/2019
  2624
  חב' החשמל לישראל בע"מ, מטרה - מתקני מים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב דברת, גוש 16923 , חלקה 12 , מגרש 1   |   29/04/2019
  2623
  תנובות מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, מטרה - תעשיה מגזר חקלאי, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב תנובות, גוש 8130 , חלקה 22 , מגרשים 102 , 101   |   29/04/2019
  2622
  מילר אהרון, מטרה - בניה דו משפחתית, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב - ראשון לציון, גוש - 7374 , חלקה 9   |   29/04/2019

  ​​

  להרחבה
  2621
  וינקלר דוד, מטרה - בנייה עצמית, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - גני עם, גוש 6448 , חלקה 182 , מגרש 12   |   29/04/2019

  ​​

  להרחבה
  2620
  אהרוני חגית, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מגשימים, גוש - 7233 , חלקה 51 , מגרש 1   |   29/04/2019

  ​​​

  להרחבה
 
gov