החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 48-37 מתוך 1272 תוצאות
  2644
  ביג מרכזים מסחריים, מטרה מרכז מסחרי, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב אילת, גוש - 40029 , חלקה 51 , מגרש 202   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2643
  חב' י.ח.דמרי בניה ופתוח בע"מ, מטרה מרכז מסחרי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב באר שבע, גוש - 38008 , חלקה 107, מגרש 101, 202 - עסקת שינוי יעוד   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2642
  שדה אליהו קבוצת אריה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית, מטרה - תעשיה מגזר חקלאי, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב שדה אליהו, גוש 23071 , חלקה 2, מגרש 2000   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2641
  החלטת ועדת פטור 2641 - תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ, מטרה תחנות שאיבה וקידוחים, סוג - הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב עין מאהל, גוש - 16934 , חלקה 29, מגרש 100   |   03/06/2019
  2640
  קיבוץ כפר החורש, מטרה מסחר מגזר חקלאי, סוג הקצאה הסכם - פיתוח לחכר, ישוב כפר החורש, גוש - 17426 , חלקה 29 , מגרש A1   |   03/06/2019

  ​​​​

  להרחבה
  2639
  אפיקי מים אג' שית' חקלאית לאספקת מים בקעת בית שאו, מטרה - מתקני מים, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב שלוחות, גוש 22968, חלקה 11, מגרש 1   |   03/06/2019
  2638
  יגוד ערים דרום יהודה, חידוש הרשאה מטמנת חרובית מ.א. מטה   |   07/05/2019
  2637
  המסעדה בע"מ, רפת היסטורית, קרית ענבים - דיווח   |   07/05/2019
  2636
  החלטת ועדת פטור 2636 - א.צ שיווק חומרי איטום וציפוי, תעשיה ומלאכה, הקצאה בפטור ממכרז, קרית גת   |   07/05/2019
  2635
  קבוץ רוחמה, מטרה תעשיה מגזר חקלאי, סוג הקצאה הרשאה - לשימוש, ישוב רוחמה, גוש - 38655 , חלקה 1 , מגרש 1   |   07/05/2019
  2634
  מפעלי טוף אגש"ח, מטרה מחצבות עם מתקנים, סוג הקצאה - הרשאה לשימוש, ישוב מרום הגולן, גוש - 201000 , חלקה 15 , מגרש א   |   07/05/2019
  2633
  אלספק טכנולוגיות בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה - -הסכם פיתוח לחכר, ישוב מ.א. עמק המעיינות, גוש - 22776 , חלקה 24, מגרש 307   |   07/05/2019

  ​​

  להרחבה
 
gov