החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 48-37 מתוך 1354 תוצאות
  2744
  הקצאה בפטור ממכרז ליישום זכות יזום עבור מגרשים:562,621,721,751 , עפ"י תכנית 605-0225284 , בשכונת פארק נחל ב"ש, בהיקף של סה"כ 131 יח"ד, ע"ש קיבוץ משאבי שדה אגודה שיתופית בע"מ בהתאם לתקנת פטור 25 (1) לתקנות חוק חובת המכרזים   |   05/08/2019
  2743
  עדרי אברהם, גוש 39630 , חלקה 93 , מגרש 2071/3 ביעוד מגורים - נתיבות   |   05/08/2019
  2742
  פרץ משה, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב בית גמליאל, גוש - 5919 , חלקה 9, מגרש 9   |   05/08/2019
  2741
  ק.ב.י אחזקות בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב הוד השרון, גוש - 6660 , חלקה 159 , מגרש 115   |   05/08/2019
  2740
  גבע רן, מטרה בניה דו משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב רמות השבים, גוש - 6452 , חלקה 211 , מגרש 2 * 211   |   05/08/2019
  2739
  קסטל גיא, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב חיבת ציון, גוש - 7924 , חלקה 25   |   05/08/2019
  2738
  גרי אלכסנדר בע"מ, מטרה מסחר ושרותים אחרים, סוג הקצאה - מכר ללא הסכם פיתוח, ישוב רעננה, גוש - 8981 , חלקה 41 , מגרש 41   |   05/08/2019
  2737
  כהן יוסף, מטרה מסחר ושרותים אחרים, סוג הקצאה מכר ללא - הסכם פיתוח, ישוב ראש העין, גוש - 4271 , חלקה 245 , מגרש 163/1   |   05/08/2019
  2736
  בית בכפר כפר סבא, מטרה בית אבות, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב כפר סבא, גוש - 7598 , חלקה 102   |   05/08/2019
  2735
  שא שם ברכה השקעות בע"מ, מטרה תעשיה ומסחר )תעסוקה(, סוג -הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב קרית אונו, גוש - - 6178 ,חלקה 257   |   05/08/2019
  2734
  חשמל ישיר חולון בע"מ, מטרה תעסוקה מיוחד, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב חולון, גוש - 6015 , חלקה 104 , מגרש 97   |   05/08/2019
  2733
  לויתן גדעון, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב תל אביב יפו, גוש - 6628 , חלקה 271   |   05/08/2019
 
gov