החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 36-25 מתוך 1354 תוצאות
  2757
  דלק דימונה, מטרה תחנת דלק, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב דימונה, גוש - 39503 , חלקה 0   |   09/09/2019
  2756
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "פארק - הלס", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. מרחבים, - גוש 400107 , חלקה 1 , מגרש 40   |   09/09/2019
  2755
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג -הקצאה הרשאה לפיקוח )בולענים(, ישוב עין גדי, גוש - - 100561 , חלקה 3   |   09/09/2019
  2754
  רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע "מצוק - הצינים", סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. רמת נגב, - גוש 39014 , חלקה 1 , מגרש 2000   |   09/09/2019
  2753
  מלונות אסטרל בע"מ, מטרה מלונאות ומסחר, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב אילת, גוש - 40171 , חלקה 4   |   09/09/2019
  2752
  "הענקת זכויות במקרקעין בנסיבות מיוחדות ונדירות..." עבור משרד הביטחון לבניית 111 יח"ד בשכונת שחמון 11 באילת   |   09/09/2019
  2751
  הקנית בעלות גוש - 6642 חלקה 32   |   22/09/2019
  2750
  אזור מובילי גוש דן בע"מ תחנת דלק חידוש חכירה   |   09/09/2019
  2749
  מונדרר חיים, מטרה בניה לא רוויה, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב רמת השרון, גוש - 6599 , חלקה 115 , מגרש 115   |   09/09/2019
  2747
  טורגמן נינה, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב הרצליה, גוש - 6669 , חלקה 54   |   09/09/2019
  2746
  הקצאה בפטור ממכרז ליישום זכות יזום עבור מגרש 342 עפ"י תכנית 605-0225284 , בשכונת פארק נחל ב"ש, בהיקף של 17 יח"ד, ע"ש חברת משכן ובניין ש.ג.י.א. בע"מ בהתאם לתקנת פטור 25 (1) לתקנות חוק חובת המכרזים .   |   05/08/2019
  2745
  הקצאה בפטור ממכרז ליישום זכות יזום עבור מגרשים: 512,514,612,712,732 , עפ"י תכנית 605-0225284 , בשכונת פארק נחל ב"ש, בהיקף של סה"כ 244 יח"ד, ע"ש קיבוץ רביבים אגודה שיתופית בע"מ בהתאם לתקנת פטור 25 (1) לתקנות חוק חובת המכרזים   |   05/08/2019
 
gov