החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 24-13 מתוך 1354 תוצאות
  2771
  אהרון אביבית, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מעש, גוש - 6721 , חלקה 6   |   09/09/2019
  2770
  הנדלר עופר, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב שדה ורבורג, גוש - 9037 , חלקה 36 , מגרש 95   |   09/09/2019
  2768
  לוי עזורי יעל, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב משמר השבעה, גוש - 6795 , חלקה 36 , מגרש 69   |   09/09/2019
  2767
  החב המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, מטרה תעשיה ומלאכה, - סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב הוד השרון, גוש - - 6574 ,חלקה 7, מגרש   |   09/09/2019
  2765
  אמינוב צבי, מטרה מגורים, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, - ישוב נתניה, גוש - 8254 , חלקה 11   |   09/09/2019
  2764
  שקד יואב, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם - פיתוח, ישוב חרב לאת, גוש - 7923 , חלקה 6   |   09/09/2019
  2763
  עין גב, מטרה תיירות מגזר חקלאי, סוג הקצאה הסכם פיתוח - לחכר, ישוב עין גב, גוש - 15116 , חלקה 22 , מגרש 2000   |   09/09/2019
  2762
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מ.א. עמק הירדן, גוש - 22566 , חלקה 6   |   09/09/2019
  2761
  קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בעמ, מטרה תעשיה ומלאכה, סוג - הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב כפר מסריק, גוש - 18756 , חלקה 32 , מגרש 13/2/1   |   09/09/2019
  2760
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג -הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מגידו, גוש - 20278 , חלקה 14   |   09/09/2019
  2759
  רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מגידו, גוש - 20278 , חלקה 14 , מגרש 2   |   09/09/2019
  2758
  מקורות חברת מים בעמ, מטרה מתקני מים, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.א. מגידו, גוש - 12383 , חלקה 16   |   09/09/2019
 
gov