החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 1272-1261 מתוך 1272 תוצאות
  1149
  הרשאה לשימוש, לחב' הנסון מחצבות ישוב - מ.א דרום שרון, גוש 5657, חלקה 7   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1148
  עסקת שינוי יעוד וניצול מתעשיה למגורים לחברת סריגים-ליאון ריל אסטייט אל.אל.סי. בע"מ - שריגים ליאון   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1147
  עסקת שינוי יעוד וניצול לחברת ניצבא דיוולופר - אשקלון   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1146
  הקצאת קרקע לעיריית אשדוד למטרת מפעל למחזור אשפה - אשדוד   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1144
  בקשה לאישור מכרז "מחיר למשתכן" -נשר   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1142
  הקצאת קרקע לחב' מקורות - חב' מים בע"מ- תחנת שאיבה נחל לבן   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1141
  הקצאת קרקע לחב' מקורות - חב' מקורות מים בע"מ   |   23/07/2012

  ​​

  להרחבה
  1140
  הקצאת קרקע לאגודת שבי דרום - העתקה קהילתית   |   18/06/2012

  ​​

  להרחבה
  1138
  הקצאת קרקע לחברת מהדרין בע"מ, גוש 6430, חלקה 275, מגרש 190/1, כפר סבא   |   18/06/2012

  ​​

  להרחבה
  1137
  הקצאת קרקע לחברת מהדרין בע"מ גוש 6430, חלקה 225, מגרש 16/4, כפר סבא   |   18/06/2012

  ​​

  להרחבה
  1136
  מחצבת אחיהוד יבור - צמיתות 81   |   18/06/2012

  ​​

  להרחבה
  1130
  מקורות   |   18/06/2012

  ​​

  להרחבה
 
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov