החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 1272-1261 מתוך 1354 תוצאות
  1262
  הקצאת קרקע לרשות הטבע והגנים למטרת שמורת טבע סוסיתא   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1261
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט. נחל משגב   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1260
  הקצאת קרקע לרשות הטבע והגנים למטרת שמורת טבע סוסיתא (הרחבה)   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1259
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת גן לאומי ראש הנקרה   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1258
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט. חורשת יעלה   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1257
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט. עין יהודה   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1256
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט. עין ג'נדה   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1255
  הקצאת קרקע לרשות לשמירת הטבע והגנים למטרת ש.ט. עין אוזים   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1254
  טבלת מקורות עפ"י תקנת פטור 3 (5)   |   06/05/2013

  ​​

  להרחבה
  1252
  הקצאת זכויות לחב' פארק אריאל שרון   |   04/02/2013

  ​​

  להרחבה
  1251
  קרית אונו-שיכון ופיתוח בע"מ-50154151א   |   04/02/2013

  ​​

  להרחבה
  1247
  המוסד לביטוח לאומי, דימונה   |   04/02/2013

  ​​

  להרחבה
 
gov