החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 120-109 מתוך 1272 תוצאות
  2534
  עזבון אברהמי עדנה דמי רכישה במסגרת העברת זכויות מושב טל שחר   |   11/02/2019
  2533
  חברת החשמל לישראל בע"מ עסקת שינוי יעוד מ.א. יואב   |   11/02/2019
  2532
  רבינוביץ מנחם שדרוג חכירה למגורים, ירושלים   |   11/02/2019
  2531
  כ.צ.ט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי חידוש יובל חכירה   |   11/02/2019
  2530
  הסוכנות היהודית לא"י, הקצאה בפטור לדיון מוגן ציבורי, ירושלים   |   11/02/2019
  2529
  אינטל אלקטרוניקה בע"מ - קרית גת - לדיון עקרוני   |   27/01/2019
  2528
  מגן דוד אדום בישראל, מטרה - בריאות - מרפאות, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - רמלה, גוש 4375 ,חלקה 7   |   27/01/2019
  2527
  דקל דן, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - בית יצחק-שער חפר, גוש 8280 ,חלקה 44 ,מגרש 131   |   27/01/2019
  2526
  יהודאי אבנר, מטרה - נחלות במשבצת, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - משמר אילון, גוש 5433 ,חלקה 17 ,מגרש 16   |   27/01/2019
  2525
  ורדי דוד, מטרה - בניה עצמית, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - סביון, גוש 6722 ,חלקה 147 ,מגרש 841   |   27/01/2019
  2524
  קיבוץ נצר סרני, מטרה - מסחר - מגזר חקלאי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - נצר סרני, גוש 4723 ,חלקה 5   |   27/01/2019

  ​​

  להרחבה
  2523
  הסוכנות היהודית לארץ ישראל, מטרה - שרותים קהילתיים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - בת ים, גוש 7156 ,חלקה 2   |   27/01/2019
 
gov