החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 120-109 מתוך 1354 תוצאות
  2653
  ח.י.ג. מתכת 1990 בע"מ, תעשיה ומלאכה, הקצאה בפטור ממכרז, קרית גת   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2652
  חידוש חכירה חוד אסף תעשיות בע"מ, תעשיה ומלאכה, קרית גת   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2651
  קנבל אלרואי נחלה - 78 עסקת דמי רכישה בהתאם להחלטת מועצה 1591 - טל שחר   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2650
  כהן שמואל, הקצאת מגרש הסכם פיתוח לחכר באר גנים   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2649
  קבוץ אילות, מטרה תיירות מגזר חקלאי, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב אילות, גוש - 39128 , חלקה 12 , מגרש 201   |   03/06/2019

  ​​​

  להרחבה
  2648
  אילות מסחר ושרותי דרך שותפות מוגבלת, מטרה מסחר מגזר חקלאי, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב אילות, גוש - - 40190, חלקה 4, מגרש 2   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2647
  אילות מסחר ושרותי דרך שותפות מוגבלת, מטרה מסחר מגזר חקלאי, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכר, ישוב אילות, גוש 40190, חלקה 2, מגרש 1   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2646
  עיריית באר שבע, מטרה מסחר שרותים ומבני ציבור, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב באר שבע, גוש - 38015 , חלקה 7, מגרש 25   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2645
  צעדים בנגב בעמ, מטרה מרכז מסחרי, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב מ.א. שדות נגב, גוש - 39585 , חלקה 1, מגרש 102   |   03/06/2019
  2644
  ביג מרכזים מסחריים, מטרה מרכז מסחרי, סוג הקצאה חכירה - ללא הסכם פיתוח, ישוב אילת, גוש - 40029 , חלקה 51 , מגרש 202   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2643
  חב' י.ח.דמרי בניה ופתוח בע"מ, מטרה מרכז מסחרי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב באר שבע, גוש - 38008 , חלקה 107, מגרש 101, 202 - עסקת שינוי יעוד   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
  2642
  שדה אליהו קבוצת אריה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית, מטרה - תעשיה מגזר חקלאי, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב שדה אליהו, גוש 23071 , חלקה 2, מגרש 2000   |   03/06/2019

  ​​

  להרחבה
 
gov