קרן לשמירה על שטחים פתוחים

 

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים​​

 הודעות ועדכונים

​​

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=88DispForm.aspx

​​

gov