פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_nes_tsiona.aspxפרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית נס ציונה | סכום תקצוב: 774,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - גיא בן הינוםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BenHinom.aspxפרויקט ביצוע - גיא בן הינוםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: הרשות לפיתוח ירושלים | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_dimona_hashachar.aspxפרויקט תכנון - שכונת השחר דימונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גליל תחתוןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_galil_tachton.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גליל תחתוןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל תחתון | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרודhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_harod_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרודהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי | סכום תקצוב: 2,473,600 ש"ח
פרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rabin_road.aspxפרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית עמק הירדן | סכום תקצוב: 582,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום בתי גידול והקמת פארק צפרות במורד נחל הקישוןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_RestorationBirdWatchingParkKishon.aspxפרויקט תכנון - שיקום בתי גידול והקמת פארק צפרות במורד נחל הקישוןאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות נחל הקישון | סכום תקצוב: 480,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rechovot.aspxפרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית רחובות | סכום תקצוב: 1,748,000 ש"ח

gov