פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_turan.aspxפרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית טורעאן | סכום תקצוב: 613,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
פורטל לשטחים פתוחיםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_portal.aspxפורטל לשטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: החלטת ממשלה | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב למרחב הנחלים שלווה-נועם במועצה אזורית שפירhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_ShafirCreeks.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב למרחב הנחלים שלווה-נועם במועצה אזורית שפיראושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: מועצה אזורית שפיר | סכום תקצוב: 887,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פרויקט גן התקומהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_TkumaGarden.aspxפרויקט ביצוע - פרויקט גן התקומהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה | סכום תקצוב: 800,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BeerShevaCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית באר שבע | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תיירות בכרמלhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CarmelTourism.aspxפרויקט תכנון - תיירות בכרמלאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח

gov