פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תכנון וביצוע פינוי הר הפסולת בדרום אור יהודהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SouthOrYehudaGarbageMountRemoval.aspxפרויקט תכנון - תכנון וביצוע פינוי הר הפסולת בדרום אור יהודהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית אור יהודה | סכום תקצוב: 426,000 ש"ח
פרויקט תכנון - "עיר בלב פארק" - טיילת סובב אגםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CityInTheParkWalkaway.aspxפרויקט תכנון - "עיר בלב פארק" - טיילת סובב אגםאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית ירוחם | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פארק אקולוגי נחל עקרון והחייאת נחל עקרוןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_RelivingEkronCreek.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פארק אקולוגי נחל עקרון והחייאת נחל עקרוןאושר במסגרת: קול קורא 2015-2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית מזכרת בתיה | סכום תקצוב לשנתיים: 1,800,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BeerShevaCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית באר שבע | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - חורבת רימון - שימור,שיקום וקליטת קהל.http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_PomegrandeRemains.aspxפרויקט ביצוע - חורבת רימון - שימור,שיקום וקליטת קהל.אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות העתיקות | סכום תקצוב: 720,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שמורת טבע נחל תבור - תוכנית טיפול והסדרת השמורה למטייליםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_TavorCreekTravelers.aspxפרויקט ביצוע - שמורת טבע נחל תבור - תוכנית טיפול והסדרת השמורה למטייליםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 792,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תיירות בכרמלhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CarmelTourism.aspxפרויקט תכנון - תיירות בכרמלאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_lakiya.aspxפרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית לקייה | סכום תקצוב: 200,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - גיא בן הינוםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BenHinom.aspxפרויקט ביצוע - גיא בן הינוםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: הרשות לפיתוח ירושלים | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח

gov