פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - גן לאומי אפולוניהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_ApoloniaNationalPark.aspxפרויקט ביצוע - גן לאומי אפולוניהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית הרצליה | סכום תקצוב: 5,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גלבועhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_gilboa.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גלבועהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גלבוע | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים מועצת חבל איילותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_OpenSpacesFatherPlanEilotRogion.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים מועצת חבל איילותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית חבל אילות | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח
סקר שטחים פתוחים באזור המרכזhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysOpenSpaces.aspxסקר שטחים פתוחים באזור המרכזאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 550,000 ש"ח
סקרים - סקר בצפון הנגבhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysNorthNegev.aspxסקרים - סקר בצפון הנגבאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י בשיתוף המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 350,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומיhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EasternCanalHahulaValley.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומיאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי נחל נעמן, מקטע כרי נעמןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_naaman_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי נחל נעמן, מקטע כרי נעמןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות ניקוז גליל מערבי | סכום תקצוב: 1,989,600 ש"ח

gov