פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_turan.aspxפרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית טורעאן | סכום תקצוב: 613,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_dimona_hashachar.aspxפרויקט תכנון - שכונת השחר דימונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - "עיר בלב פארק" - טיילת סובב אגםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CityInTheParkWalkaway.aspxפרויקט תכנון - "עיר בלב פארק" - טיילת סובב אגםאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית ירוחם | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - רשות ניקוז ונחלים קישון - שיקום נחל ציפורי במקטע טחנת הנזירים ראס עליhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MonksStationRusAli.aspxפרויקט ביצוע - רשות ניקוז ונחלים קישון - שיקום נחל ציפורי במקטע טחנת הנזירים ראס עליאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים קישון | סכום תקצוב: 2,210,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תיירות בכרמלhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CarmelTourism.aspxפרויקט תכנון - תיירות בכרמלאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח

gov