פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_dimona_hashachar.aspxפרויקט תכנון - שכונת השחר דימונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי בנחל ציפורי - טיילת כעבייהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoRestoreZipporiCreekKaabiye.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי בנחל ציפורי - טיילת כעבייהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית כעבייה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MikveIsraelBeitChinuch.aspxפרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מקווה ישראל | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rabin_road.aspxפרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית עמק הירדן | סכום תקצוב: 582,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה האזורית מרום הגלילhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_merom_hagalil.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה האזורית מרום הגלילהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית מרום הגליל | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
סקר שטחים פתוחים באזור המרכזhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysOpenSpaces.aspxסקר שטחים פתוחים באזור המרכזאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 550,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rechovot.aspxפרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית רחובות | סכום תקצוב: 1,748,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח

gov