פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פרויקט שדרוג חניון אירוס הגלבועhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_irus_hagilboa.aspxפרויקט תכנון - פרויקט שדרוג חניון אירוס הגלבועהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 299,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גלבועhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_gilboa.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גלבועהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גלבוע | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rabin_road.aspxפרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית עמק הירדן | סכום תקצוב: 582,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי בנחל ציפורי - טיילת כעבייהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoRestoreZipporiCreekKaabiye.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי בנחל ציפורי - טיילת כעבייהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית כעבייה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_nes_tsiona.aspxפרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית נס ציונה | סכום תקצוב: 774,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום ושימור שטחים פתוחים ואתרי מורשת ביסוד המעלהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_OpenSpacesRestoreAndReserveYesodHamaala.aspxפרויקט תכנון - שיקום ושימור שטחים פתוחים ואתרי מורשת ביסוד המעלהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית יסוד המעלה | סכום תקצוב: 900,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שיקום ושימור שטחים פתוחים ויצירת שביל יוממות בנחל תמנהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_OpenSpacesTimnaCreek.aspxפרויקט ביצוע - שיקום ושימור שטחים פתוחים ויצירת שביל יוממות בנחל תמנהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית נחל שורק | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

gov