פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שימור עטלפי חרקים חמת גדרhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HamatGaderBats.aspxפרויקט ביצוע - שימור עטלפי חרקים חמת גדראושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 675,000 ש"ח
פרויקט תכנון - מסדרון אקולוגי חוצה ציר המושבותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoPassColonies.aspxפרויקט תכנון - מסדרון אקולוגי חוצה ציר המושבותאושר במסגרת: קול קורא 20113 | גוף מגיש: בנימינה - גבעת עדה | סכום תקצוב: 600,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים הגליל העליוןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_OpenSpacesFatherPlanUpperGalilee.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים הגליל העליוןאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תיירות בכרמלhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CarmelTourism.aspxפרויקט תכנון - תיירות בכרמלאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rechovot.aspxפרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית רחובות | סכום תקצוב: 1,748,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוךhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoParkBlessedLake.aspxפרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוךאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים קישון | סכום תקצוב: 700,000 ש"ח
פרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HaifaRavins.aspxפרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית חיפה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
סקרים - סקר בצפון הנגבhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysNorthNegev.aspxסקרים - סקר בצפון הנגבאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י בשיתוף המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 350,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פרויקט גן התקומהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_TkumaGarden.aspxפרויקט ביצוע - פרויקט גן התקומהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה | סכום תקצוב: 800,000 ש"ח

gov