פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תיירות בכרמלhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CarmelTourism.aspxפרויקט תכנון - תיירות בכרמלאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_lakiya.aspxפרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית לקייה | סכום תקצוב: 200,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק שדרותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SderotPark.aspxפרויקט ביצוע - פארק שדרותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית שדרות | סכום תקצוב: 3,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - אגמון פולגhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_AgamonPoleg.aspxפרויקט תכנון - אגמון פולגאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית חוף השרון | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק המטוסhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_AirplanePark.aspxפרויקט ביצוע - פארק המטוסאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית שמונה | סכום תקצוב: 1,930,000 ש"ח

gov