פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שיקום אתר מטמנת כפר גדעוןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KfarGideonDump.aspxפרויקט ביצוע - שיקום אתר מטמנת כפר גדעוןאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עמק יזרעאל | סכום תקצוב: 2,235,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_turan.aspxפרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית טורעאן | סכום תקצוב: 613,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק שדרותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SderotPark.aspxפרויקט ביצוע - פארק שדרותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית שדרות | סכום תקצוב: 3,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה האזורית מרום הגלילhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_merom_hagalil.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים הפתוחים במרחב המועצה האזורית מרום הגלילהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית מרום הגליל | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פארק אקולוגי נחל עקרון והחייאת נחל עקרוןhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_RelivingEkronCreek.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פארק אקולוגי נחל עקרון והחייאת נחל עקרוןאושר במסגרת: קול קורא 2015-2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית מזכרת בתיה | סכום תקצוב לשנתיים: 1,800,000 ש"ח
פרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MikveIsraelBeitChinuch.aspxפרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מקווה ישראל | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - הקמת פארק טבע עירוני במודיעין מכבים רעותhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MakabimCityPark.aspxפרויקט ביצוע - הקמת פארק טבע עירוני במודיעין מכבים רעותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית מודיעין | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח

gov