אגף חוזים לדורות בהתיישבות

​​​​​​​​​בעקבות ביצוע הרפורמה והקמת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובשל מורכבות ההסדרים במגזר ההתיישבותי (מושבים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים) הוקם אגף חוזים לדורות, שמטרתו עיגון והסדרה של זכויות החוכרים במגזר ההתיישבותי בחוזי חכירה לדורות​.

אגף חוזים לדורות בהתיישבות פועל מאז הקמתו לגיבוש התורה המקצועית (ניסוח חוזים, נהלים, דפי מידע, טופסי בקשה, תצהירים, גיבוש עקרונות שומה ועוד), שיאפשרו את יישום החלטות מועצה מס' 1464, 1456 (שקדמו להן 979, 1155, 1355, 1366, 1399, 1411) בכל הקשור לחתימה על חוזי חכירה ​לדורות עם החוכרים במגזר ההתיישבותי.

פעילות האגף

  • הכנת תשתית ליישום החלטות המועצה העוסקות בחוזי חכירה לדורות.

  • ניסוח חוזי חכירה לדורות לנחלות, למשבצות חקלאיות ולחלקות מגורים במגזר ההתיישבותי.

  • כתיבת נוהלי ביצוע לכל החלטה שהתקבלה.

  • עיגון זכויותיהם של חקלאים בחלקות מגורים במושבים ושל חברי קיבוץ הזכאים במגרש​י מגורים באמצעות חתימה על חוזי חכירה מתאימים.

  • ביצוע עסקות שיוך דירות בקיבוצים ובמושבים השיתופיים וביצוע עסקות חוזה חכירה לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

  • ביצוע עסקות לחתימת חוזים במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים.

  • ביצוע עסקות לבעלי זכויות בנחלה שיבחרו להצטרף להסדר שנקבע בהחלטות המועצה.

  • ניסוח חוזי חכירה לחלקת המגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי.

  • גיבוש כללים לעריכת שומות לחלקות מגורים במושבים ובקיבוצים. ​​​​​

 

 

 

 

 

​בן-צבי שולה

מנהלת אגף חוזים לדורות

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​
טלפון 073-2021310 
פקס 02-6549049​ 
דואר אלקטרוניiski@land.gov.il 

gov