אודות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 45-31 מתוך 56 תוצאות
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2010 | 08/11/2011

  ​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2011 | 19/08/2011

  דוח חצי שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2010 | 01/08/2011

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2010.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2009 | 23/12/2010

  ​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  הבדואים בנגב | 21/11/2010

  ​​דוח המתאר את מצבם של הבדואים בנגב.

  הדוח עוסק בהרחבת היישובים הבדואים, הקמת יישובים חדשים לבדואים, הטבות ייחודיות למתפנים, בעיית הפלישות והסדרי קרקע.

  להרחבה
  דוח שיווק 2009 | 25/01/2010

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2009.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2008 | 22/11/2009

  ​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  מצגת ניתוח היצע יח"ד בתמ"א 35 מול ביקוש בפועל | 17/06/2009

  ​בחינת תוכנית העבודה של ממ"י על רקע הביקושים החזויים והפיתוח הצפוי עפ"י תמ"א 35 ביעוד למגורים.
  שיטת העבודה:
  ניתוח המלאי התכנוני והפוטנציאל הגלום  במרקמים העירוניים של תמ"א 35 מול הביקושים הרב שנתיים.

  להרחבה
  שיווק מגרשים לתעשייה במחוז דרום וצפון בשנת 2009 | 15/01/2009

  ​מגרשים לתעשייה בשנת 2009.

  ממ"י בשיתוף עם בשיתוף עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מודיעים על מגרשים לתעשייה הזמינים להקצאה במחוזות דרום וצפון.​

  להרחבה
  שיווק רב-שנתי 1985-2007 | 15/01/2009

  ​שיווק רב שנתי של ממ"י למגורים ולתעסוקה לשנים 1985-2007.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2007 | 29/10/2008

  ​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2008 | 05/02/2008

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2008.

  להרחבה
  דוח שיווק 2007 | 31/12/2007

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2007.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2006 | 15/05/2007

  דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  תחזית שיווק 2007 | 23/04/2007

  ​​תחזית שיווק למגורים לשנת 2007 לפי מחוזות ויישובים.

  להרחבה
gov