אודות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 30-16 מתוך 56 תוצאות
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2015 | 22/10/2015

  ​דוח חצי שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2014 | 22/10/2015

  ​דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
  עיקרי תוכניות העבודה לשנת 2015 | 01/07/2015

  ספר תוכניות העבודה לשנת 2015 משקף את תהליך התכנון ברשות.

  התהליך מבוצע בהתאם למתודולוגיית מדריך התכנון הממשלתי המונהגת בכלל משרדי הממשלה והמגזר הציבורי. הספר מציג תמונה רחבה של עיקרי הפעילות ברשות מקרקעי ישראל – כל יחידה בתחומה.

  להרחבה
  דוח חופש המידע לשנת 2014 | 29/03/2015

  ​​​​דוח הרשות בהתאם לחוק חופש המידע לשנת 2014.

  להרחבה
  דוח הוועדה לשמיעת התייחסות לפיצוי תושבי כפר שלם | 10/12/2014

  הדוח המלא של הוועדה לשמיעת ההתייחסויות לפיצוי תושבי כפר שלם​

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2014 | 02/12/2014

  ​​דוח חצי שנתי על פעולות הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2013 | 25/08/2014

  ​​​דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דוח חופש המידע לשנת 2013 | 04/05/2014

  ​​​דוח הרשות בהתאם לחוק חופש המידע לשנת 2013.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2013 | 18/11/2013

  ​​דוח חצי שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2012 | 12/08/2013

  ​​דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2012 | 12/08/2013

  ​​דוח חצי שנתי על פעילות המינהל.

  להרחבה
  דוח חופש המידע, יולי-דצמבר 2012 | 07/07/2013

  ​​דוח לפי חוק חופש המידע, יולי-דצמבר 2012​

  להרחבה
  רשימת יישובים באזורי עדיפות לאומית למגורים | 19/11/2012

  רשימת היישובים באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעילות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2011 | 12/06/2012

  דוח שנתי של המינהל.​​

  להרחבה
  הוראת אגף בעלות ורישום – 2/2012 | 23/05/2012

  ​​​​​​רישום זכויות חברת דואר ישראל בנכסיה​

  להרחבה
gov